Zentroa

Prestakuntza hobariak (FUNDAE)

Enpresa eta partikularrentzako

Zer da

Lanbide-heziketako modelo berria dela eta, enpresa guztiek dute Etengabeko Prestakuntzarako Urteroko Kreditua. Honen zenbatekoa enpresa bakoitzaren ezaugarrien arabera aldatzen da.

Helburua

Enpresen beharrizanetara eta langileen garapen pertsonalera egokitutako prestakuntza ematea beharginen konpetentzia profesionalak hobetzeko helburuarekin.

Nork eskatu dezake?

Abantailak

Nola aplikatzen da laguntza

Enpresak Gizarte Segurantzan kotizatu duenaren zati bat prestakuntzarako gordetzen da. Hobari hau erabiliz heziketa-kostuak murriz daitezke.

INATEC Administrazio Publiko arduradunak inskribatuta eta akreditatua dago Irakaskuntza eta Antolatzaile Zentro bezala. Hori dela eta, hobarien aplikaziorako beharrezko kudeaketa guztiak egin ditzake Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) bitartez.

Araudi erregulatzailea

Erakundeak Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) bitartez. bere langileentzat programatutako Heziketa ekimenetarako hobari iniziatibak Enplegurako Lanbide Heziketako Sistema arautzen dituen irailaren 9ko 30/2015 Legeak erregulatzen ditu.